Kurulduğumuz günden beri uzaktan çalışma sistemini şirket kültürü haline getirmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte güzel bir ofisi de paylaşma imkanımız her zaman bulunuyor. Bizim için uzaktan çalışmak “çalışanlarımızın istediği noktadan çalışabilme özgürlüğü” anlamına geliyor.

Çalışanlara bu özgürlüğü sunabilmek için tüm çalışma ortamımız bulut teknolojiler üzerine kuruludur. Kullandığımız bazı teknolojiler;

  • Proje yönetimi ve iş takibi için Jira/Trello
  • Belgelendirmeler için Confluence
  • Git alt yapısı olarak Bitbucket ve Gitlab ikilisi
  • Çevrim içi yazışmalar için Slack, sesli görüşmeler için Discord
  • Zaman takibi için Toggl ve zaman yönetimi için Pomodore tekniğini öneriyoruz.

Bu teknolojileri kullanmanın yanı sıra mutlaka uyduğumuz bir kaç kuralımız bulunuyor.

  • Her iş mutlaka jirada açılacak.
  • Yapılan işler için harcanan zamanlar jiraya işlenir.
  • Her işin bir bitiş tarihi olmalıdır ve bunu ilgili geliştirici belirler.
  • Kod yazmaya başlamadan önce mutlaka “git pull” yapılır.

Nasıl Uzaktan Çalışıyoruz?